Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Upptid
cpanel01.webhotellit.com
cpanel02.webhotellit.com
cpanel03.webhotellit.com
cpanel04.webhotellit.com
cpanel05.webhotellit.com
cpanel06.webhotellit.com
cpanel07.whcweb.fi
cpanel08.whcweb.fi
cpanel09.whcweb.fi