جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
cpanel01.webhotellit.com
cpanel02.webhotellit.com
cpanel03.webhotellit.com
cpanel04.webhotellit.com
cpanel05.webhotellit.com
cpanel06.webhotellit.com
cpanel07.whcweb.fi
cpanel08.whcweb.fi
cpanel09.whcweb.fi