Kysyimme asiakkailtamme, kuinka hyvin palvelumme vastaavat heidän tarpeisiinsa ja miten palvelua tulisi kehittää. Samalla kysyimme asioita, jotka auttavat meitä tuntemaan asiakkaamme entistä paremmin. Kysely suoritettiin verkkokyselynä 21.11.-1.12.2019 ja siihen vastasi 7% asiakkaistamme. Tässä keskeisimmät tulokset ja huomiomme. Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita!

Asiakkaistamme 9/10 suosittelisi palvelua ystävilleen

Kaksi erilaista asiakasryhmää

Vaikka palvelumme ovat teknisiä, eivät niitä käyttävät ihmiset välttämättä ole. Noin 3/5 vastasi rakentavansa itse kotisivuja ja pitävän osaamistaan kohtalaisena tai hyvänä. Vastaavasti 2/5 vastasi, ettei tee itse kotisivuja ja piti teknisiä valmiuksiaan vähäisinä. Iso osa asiakkaistamme ostaa siis webhotellin kotisivuille, jotka ulkopuolinen tekijä toteuttaa. Tulemme kiinnittämään huomiota siihen, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä sujuvammin heidän taitotasonsa huomioiden.

Tiedonhakukanavana Google on ylivoimainen, mutta paljon tietoa haetaan myös suoraan tutuilta sivustoilta ja kavereilta. Kyselyn vastaajista tietoa ohjeistamme haki 25% ja asiakaspalvelustamme asioita kysyi 13%. Tavoitteemme on, että ohjeemme kattaisivat ylläpitoon liittyvät kysymykset ja asiakkaamme löytäisivät niiden pariin. Panostamme uusiin ohjeisiin ja päivitämme vanhoja aktiivisesti.

Yleisimmät syyt, jotka vaikuttivat asiakkaaksemme päätymiseen, olivat palveluidemme hintalaatusuhde, kotimaiset palvelimet sekä ominaisuuksien vastaaminen parhaiten tarpeisiin.

Erottautuminen ja lupauksen lunastaminen

Kuinka hyvin Webhotellit.com erottuu mielestäsi muista palveluntarjoajista?

>Kuinka hyvin Webhotellit.com erottuu mielestäsi muista palveluntarjoajista?

Kuinka hyvin lupauksemme "hyvä ja halpa webhotelli" mielestäsi toteutuu?"

Kuinka hyvin lupauksemme halpa ja hyvä webhotelli mielestäsi toteutuu?

Palaute ja kehitysideat

Suurin osa saamistamme parannusehdotuksista liittyivät asiakaspalveluun. Kolmasosa näistä ehdotuksista koski puhelintuen lisäämistä yhteydenottovaihtoehdoksi.

Vahvuuksista kysyttäessä vastauksissa korostui toimivuus, helppous, hinta sekä asiakaspalvelu.

Olemme erittäin tyytyväisiä saamastamme palautteesta. Käymme vastaukset tarkasti läpi tiimissämme ja otamme ne huomioon suunnitellessamme vuotta 2020. Tulokset ovat linjassa aikaisemmin julkaisemamme asiakaspalvelukyselyn kanssa, jossa arvosanaksi saimme 9/10.

Olemme kehittäneet webhotellit.comia määrätietoisesti nyt reilun vuoden ja näyttää siltä, että palveluun ollaan melko lailla tyytyväisiä. Toki parannettavaa jäi ja viimeiset pisteet ovat aina kovan työn takana. Emme siis ylpisty vaan jatkamme työtämme tehden parannuksia yksi kerrallaan.

Kysyimme myös, seuraatteko meitä Facebookissa. Kyselymme mukaan 60% asiakkaistamme ei joko seuraa yrityksiä tai ei käytä Facebookia ollenkaan. Jos olet Facebookissa, ja haluat seurata meitä, niin voit tehdä sen tästä linkistä!18.12.2019

« Takaisin